Prihlasovanie mužstiev

Elektronické prihlasovanie mužstiev na 9. ročník turnaja PRENGO CUPu bude prebiehať

od 11. 5. do 6. júna 2021 alebo do naplnenia počtu 36 (48) mužských a 10 (12) ženských tímov!!!
Tím je na turnaj prihlásený po zaslaní elektronickej prihlášky.

Ak mužstvo nezaplatí štartovné do 5-tich dní od zaslania elektronickej prihlášky, bude vymazané zo zoznamu prihlásených mužstiev.

 
Registrácia tímov v kategóriách MUŽI a ŽENY

Mužstvo je na turnaj riadne registrované až po obdržaní štartovného 70 € organizátorom turnaja!

Štartovné je možné uhradiť po telefonickej dohode na tel. čísle 0908 11 96 97 v hotovosti alebo prevodom na účet
IBAN: SK7809000000005038712487.
Ako variabilný symbol treba uviesť svoje telefónne číslo a do správy pre prijímateľa napíšte názov mužstva, za ktoré štartovné platíte a meno kontaktnej osoby.

Mužstvo, ktoré zaplatí štartovné, bude do troch dní od prijatia platby uvedené v zozname registrovaných mužstiev.

 

Tričká s logom turnaja

Ak má tím záujem o kúpu turnajových tričiek za 3 €, musí ich počet uviesť priamo v prihláške a pri platení štartovného poplatku pripočítať toľko eur navyše, koľko chce tričiek

(príklad: ak chcete 6 tričiek, tak zaplatíte 70 € štartovné + 18 € tričká = 88 €).

Tričká sa budú predávať (do vyčerpania zásob) aj priamo na mieste počas turnaja a jedno bude stáť 7 €.

STORNO pri odhlásení z turnaja

V prípade odhlásenia registrovaného mužstva z turnaja v dôsledku nečakaných okolností najneskôr 10 dní pred turnajom, sa štartovné vracia. Ak sa mužstvo odhlási počas posledných 10 dní pred turnajom, štartovné nevraciame.

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA

Vaša prihláška bola úspešne odoslaná. Po jej zaznamenaní, Vás doplníme do zoznamu prihlásených mužstiev. Nezabudnite na zaplatenie štartovného do piatich dní, aby bola Vaša registrácia definitívna.