Propozície kategórie MUŽI

 

INFORMÁCIE

  • ODOVZDÁVANIE SÚPISIEK a REGISTRÁCIA pre skupiny A, B, C, D, E, F, G a H bude prebiehať v INFO STÁNKU od 7.30 do 8.00 h!!!

  • Skupiny I, J, K, L, M, N, O a P sa môžu v INFO STÁNKU zaregistrovať a odovzdať súpisky do 9.30 h.

 

V sobotu 10. júla 2021 od 8.15 h do 11.30 h prebehnú zápasy v základných trojčlenných skupinách.
Druhé a tretie mužstvá v skupinách postúpia do predkola PLAY OFF, kde budú hrať druhý s tretím. Priamo do vyraďovacích zápasov PLAY OFF postúpia všetky prvé mužstvá v skupinách.

 

Pri zhode bodov tímov v skupine rozhoduje postupne:
- vzájomný zápas
- rozdiel v skóre
- viac strelených gólov
- viac víťazstiev
- ak je aj tak zhoda, tak nasledujú pokutové kopy najskôr 3 a potom po 1

 

Turnaj bude ďalej pokračovať play off systémom až do finále. Pri remíze v zápase play off, sa nehrá predĺženie, ale hneď nasleduje séria troch penált. Ak sa v nich nerozhodne, tak sa kope po jednej penalte až do rozhodnutia.


Hráči: Turnaja sa môžu zúčastniť iba hráči, ktorý dovŕšili 18 rokov života. Mladší len po podpísaní zodpovednosti osobou staršou ako 18 rokov.

Na súpiske každého mužstva môže byť zapísaný maximálne JEDEN hráč s profesionálnou zmluvou (na Slovensku hráči 1. a 2. najvyššej súťaže)!

Počet hráčov - 4 + 1 (počet hráčov na striedačke je neobmedzený)
Hracia doba - Dĺžka hracej doby je stanovená na 2x12 minút v základných skupinách a 2x10 minút v PLAY OFF. Dodržovanie času je sledované hlavným rozhodcom a iba on je kompetentný k posúdeniu hracej doby. Čakacia doba neexistuje!
Hracia plocha - Dĺžka ihriska je 40 metrov a šírka 25 metrov.
Pravidlá - Hracie pravidlá sú rovnaké ako vo veľkom futbale s miernymi úpravami. Nájdete ich v podsekcii Pravidlá na internetovej stránke turnaja. Každé registrované mužstvo pravidlá dostane emailom v dostatočnom predstihu pred začiatkom turnaja.
Rozhodcovia - Nomináciu rozhodcov zabezpečuje Oblastný futbalový zväz Trnava.
Brány - Brány na turnaji budú hádzanárskych rozmerov 3 x 2 m.

CENY A ODMENY
Každé registrované mužstvo/hráč dostane pred turnajom pri registrácii v INFO stánku: pitný režim, drobné občerstvenie a darček od organizátorov.
• Soškou a vecnými darmi bude dekorovaný najlepší strelec, brankár a hráč turnaja.
Prvé tri mužstvá dostanú pohár a hodnotné vecné dary.
Víťazný tím dostane VOUCHER na 300 € do predajne partnera podujatia DEMISPORT.
• Názov víťazného mužstva bude vytepaný do putovného pohára, na ktorý budú každoročne pribúdať víťazné mužstvá jednotlivých ročníkov PRENGO CUPu.

AKO PRIHLÁSIŤ A REGISTROVAŤ MUŽSTVO

Štartovné je stanovené na 70 € za mužstvo. Mužstvo je zaregistrované až zaplatením štartovného.

Štartovné je potrebné uhradiť do 11. júna 2021 na IBAN: SK7809000000005038712487, ako variabilný symbol uveďte svoje telefónne číslo a do správy pre prijímateľa napíšte názov mužstva, za ktoré štartovné platíte a meno kontaktnej osoby. Mužstvo, ktoré zaplatí štartovné, bude do troch dní od prijatia platby kontaktované a uvedené v zozname registrovaných mužstiev.

 

Štartovné je možné uhradiť aj osobne organizátorom:

Martin Michalík - 0908 119 697 - michalik.m@gmail.com

 

 

Propozície kategórie ŽENY

 

INFORMÁCIE

Ženský turnaj prebehne najskôr každý s každým v dvoch skupinách. PLAY OFF pavúk bude zostavený zo 4 najlepších tímov v oboch skupinách. V ňom na seba narazia do kríža prvý so štvrtým z druhej skupiny, druhý s tretím až kým nevzíde víťazný tím turnaja.

Hráčky: Turnaja sa môžu zúčastniť hráčky narodené v roku 2004 a skôr. Hráčky ktoré nedovŕšili v deň turnaja 18 rokov, výlučne v sprievode dospelej zodpovednej osoby.

Počet hráčok - 4 + 1 (počet hráčok na striedačke je neobmedzený)

Hracia doba - Dĺžka hracej doby je stanovená na 2x12 minút v základných skupinách a 2x10 minút v PLAY OFF. Dodržovanie času je sledované hlavným rozhodcom a iba on je kompetentný k posúdeniu hracej doby. Čakacia doba neexistuje!

Hracia plocha - Dĺžka ihriska je 40 metrov a šírka 25 metrov.

Pravidlá - Hracie pravidlá sú rovnaké ako pri veľkom futbale s miernymi úpravami. Nájdete ich v podsekcii Pravidlá na tejto internetovej stránke. Každé registrované mužstvo pravidlá dostane emailom v dostatočnom predstihu pred začiatkom turnaja.

Rozhodcovia - Nomináciu rozhodcov zabezpečuje Oblastný futbalový zväz Trnava.

Brány - Brány na turnaji budú hádzanárskych rozmerov 3 x 2 m.

 

CENY A ODMENY

Každé registrované mužstvo sa môže počas turnaja osviežiť pitným režimom z pripravenej cisterny.

• Soškou a vecnými darmi bude dekorovaná najlepšia strelkyňa, brankárka a hráčka turnaja.

Prvé tri mužstvá dostanú pohár a hodnotné vecné dary.

 

AKO PRIHLÁSIŤ A REGISTROVAŤ MUŽSTVO

Štartovné je stanovené na 70 € za mužstvo. Mužstvo je zaregistrované až zaplatením štartovného.

Štartovné je potrebné uhradiť do 11. júna 2021 na IBAN: SK7809000000005038712487, ako variabilný symbol uveďte svoje telefónne číslo a do správy pre prijímateľa napíšte názov mužstva, za ktoré štartovné platíte a meno kontaktnej osoby. Mužstvo, ktoré zaplatí štartovné, bude do troch dní od prijatia platby kontaktované a uvedené v zozname registrovaných mužstiev.

 

Štartovné je možné uhradiť aj osobne organizátorom:

Martin Michalík - 0908 119 697 - michalik.m@gmail.com