top of page

Hracie pravidlá turnaja v areáli LOKOMOTÍVY

 

Turnaj sa hrá podľa pravidiel veľkého futbalu, okrem týchto výnimiek:

Hracia plocha (vonkajšie ihrisko) má na Lokomotíve rozmery ihriska 25x40 metrov.

 • Pokutové územie je šesť metrové územie. Značka pokutového kopu je 6 metrov od brány.

 • Auty sa kopú nie vhadzujú! Autový kop sa vykonáva v zmysle pravidiel len nohami z miesta, kde lopta opustila celým objemom hraciu plochu a podlieha limitu 5 sekúnd. Hráč súperovho družstva musí byťvo vzdialenosti
  5 metrov od lopty, ktorá sa vracia do hry. Gól z autového kopu neplatí.

 • Brankár rozohráva loptu (päťka) rukou, nie nohou. Lopta pri rozohrávaní rukou musí opustiť bránkovisko.

 • Brankár nesmie dosiahnuť gól priamo z vyhodenia rukou. Z výkopu nohou, gól od brankára platí.

 • Mužstvo si prinesie aspoň 1 sadu dresov s číslami na chrbte.

 • Kopačky so šróbovacími kolíkmi sú prísne zakázané!!!

 • Na súpiske každého mužstva môže byť zapísaný maximálne JEDEN hráč s profesionálnou zmluvou (na Slovensku hráči 1. a 2. najvyššej súťaže)!

 • Po žltej karte nasleduje trest pre napomínaného hráča na 2 minúty bez ohľadu na to, či mužstvo počas jeho neprítomnosti dostane gól. Mužstvo hrá po žltej karte o jedného hráča menej v poli. Po dvoch minútach sa napomínaný hráč môže vrátiť späť do zápasu.

 • Po červenej karte hráč už do zápasu nesmie nastúpiť a mužstvo hrá do konca zápasu o jedného hráča menej.

 • Počet hráčov na ihrisku musí byť pri nástupe na začiatku zápasu päť (4 do poľa a 1 brankár). Minimálny počet hráčov jedného mužstva na ihrisku je 2 + 1. Ak počet hráčov počas zápasu klesne pod 2 + 1, zápas bude skontumovaný
  v prospech súpera 3:0.

 • Striedanie sa vykonáva aj v neprerušenej hre (ako v hokeji), ale iba v priestore striedačiek na vlastnej polovici! Porušenie sa trestá ŽK (dvojminútovým trestom)! Rovnako ŽK sa trestá aj vbehnutie nastupujúceho hráča na ihrisko skôr, ako z neho zíde hráč, ktorý ide dole z ihriska.

 • Dĺžka hracej doby je stanovená na 2x12 minút v základných skupinách a 2x10 minút v PLAY OFF. Dodržovanie času je sledované hlavným rozhodcom a iba on je kompetentný k posúdeniu hracej doby. Čakacia doba neexistuje!

 • Medzi polčasmi neexistuje prestávka. Prerušenie hracej doby je obmedzené na dobu nezbytne nutnú na výmenu strán a zahájenie hry.

 • Čakacia doba neexistuje. Ak nie je mužstvo na ihrisku presne v stanovený čas nasleduje kontumácia zápasu 3:0
  v prospech súpera.

 • Pravidlo hráč mimo hry (ofsajd) neplatí!

 • V prípade nepriaznivého počasia (silný dážď, búrka...) sa budú zápasy nahrádzať kopaním pokutových kopov na bránku 3x2 m, systémom najskôr sériou 3 z každého mužstva a ak bude stav nerozhodný, tak sa bude kopať po jednej na každej strane, až kým sa nerozhodne. O nespôsobilosti hrať normálny zápas, rozhodne plénum rozhodcov.

 

 

Tieto pravidlá sú záväzné pre všetky mužstvá. Je povinnosťou vedúceho mužstva či kapitána s nimi podrobne zoznámiť všetkých hráčov. Organizátor turnaja si vyhradzuje právo na zmenu systému a pravidiel, a to
i v priebehu turnaja. V tomto prípade budú všetci kapitáni o zmenách informovaní. Tento turnaj nie je
poistený a tak všetci štartujú na vlastné nebezpečie.

 

--------------------------------------------------------

 

POZOR!! Priestory areálu nie sú strážené, preto si za odložené veci v celom areáli zodpovedá každý sám a nemá nárok na akékoľvek odškodnenie zo strany prevádzkovateľov a organizátorov turnaja.

bottom of page